top of page

VELKOMMEN TIL PSYK STUDIENÆVN

Studienævnet er det organ af indflydelse, der påvirker de studerende på HA psyk mest direkte i deres hverdag på CBS. Nævnet består af lige mange studerende som fagligt ansatte på studiet. Denne kombination giver medlemmerne mulighed for at blive hørt og få gennemført eventuelt ønskede ændringer på de studerendes og CBS’ vegne. I

Studienævnet har vi ansvaret for en række ting, bl.a.: sagsbehandling af dispensationer, meritter og klager, dertil kommer screening af kvote II ansøgninger til studiet, quality boards og meget mere.Derudover kan man i Studienævnet arbejde med i forskellige arbejdsgrupper, fx arbejder vi med at opkvalificere det pædagogiske niveau, udvikling og implementering af det Akademiske Introforløb samt PSYK-guiderne og udbygning af vores Alumni-netværk.Til sidst er vores, måske vigtigste, opgave at lytte til de studerende og sikre, at de bliver hørt i organisationen.

KONTAKT

bottom of page